Template:Created with CorelDRAW/hy

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Սա վեկտոր գրաֆիկական պատկեր է ստեղծված է եղել CorelDRAW-ի օգնությամբ: