Template:Currency/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Currency
На оваа податотека целосно или делумно е прикажана парична единица. Иако оваа податотека е во јавна сопственост или поинаку незаштитена со авторски права, нејзината употреба може да биде ограничена со законски прописи вон сферата на авторството.
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{Currency}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Currency}} instead!