Template:Denmark no consent/da

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Denmark no consent

Ansvarsfraskrivelse for fotografier skabt i Danmark, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer

Dette fotografi, skabt af ' og lagt op på Wikimedia Commons af ', afbilder en eller flere genkendelige, nulevende eller nyligt afdøde, personer (et portrætbillede som defineret nedenfor) på et offentligt sted i Danmark og er udgivet på Wikimedia Commons medie-arkivet uden den/de gengivne persons/personers samtykke.

Skønt billedet kan anvendes på Wikimedia og Wikipeida til oplysningsformål jf. persondatalovens § 2, stk. 10, vil anden form for anvendelse næppe være lovlig.

Jf. Datatilsynet er et portrætbillede defineret som et billede hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer og det kræver et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet. Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Kilde: Datatilsynet: Billeder på internettet

NB: Benyt venligst ikke denne skabelon direkte, det er kun en oversættelse! Benyt kun {{Denmark no consent}}.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Denmark no consent}} instead!