Template:EPL/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
An eclipse
EPL
Дадена е дозвола за умножување, распространување и/или менување на овој документ според условите на Јавната лиценца на Еклипс (Eclipse Public License), објавена од Фондацијата Еклипс; Примерок од лиценцата ќе најдете во заглавието со наслов „Текст на Заедничката јавна лиценца“.

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{EPL}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{EPL}} instead!