Template:Email templates/Consent/nb

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Til: permissions-no@wikimedia.org


Jeg forsikrer herved om at [jeg, Fornavn Etternavn] eller [Organisasjonsnavn] (fyll i det alternativet som passer) er opphavsperson og/eller opphavsrettsinnehaver til [beskriv hvilket verk som frigis og legg ved verket, eller gi en fullstendig nettadresse til verket].

Jeg godkjenner herved at dette verket publiseres under frie lisensvilkår med lisensen Velg ønsket lisens, f.eks.: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (unported)].

Jeg er klar over at dette innebærer at jeg gir hvem som helst retten til å bruke verket i enhver sammenheng (inkludert kommersielle) og kan forandre verket etter eget behov under forutsetning at de følger lisensvilkårene og gjeldende lover.

Jeg er klar over at denne godkjennelsen ikke er begrenset til Wikipedia eller andre nettsteder knyttet til Wikipedia.

Jeg er klar over at jeg beholder opphavsretten til mitt verk, og retten til å angis som opphavsrettsinnehaver i samsvar med den valgte lisensen. Endringer gjort av andre skal ikke tilskrives meg.

Jeg er klar over at den frie lisensen kun gjelder opphavsrett, og jeg beholder retten til å gå til sak mot de som bruker verket på en måte som strider mot lover om ærekrenking, personlig integritet, varemerkebeskyttelse og lignende.

Jeg er klar over at jeg ikke kan tilbakekalle denne godkjennelsen og at Wikimedia fritt kan velge om verket skal beholdes permanent eller ikke.

[Avsenderens navn og andre opplysninger]
[Avsenderens relasjon til verket (opphavsrettsinnehaver, opphavsrettsansvarlig talsperson, juridisk ombud eller lignende)]
[Dagens dato]