Template:Email templates/Consent/pl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
العربية | Català | English | Español | فارسی | Français | Հայերեն | Italiano | 日本語 | Polski | Русский | Slovenščina | Svenska | اردو | Українська | 中文(台灣)‎ | +/−

Ze względu na dużą liczbę niejednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące zgody na wykorzystanie zdjęć, tekstu itp (np. "Pozwalam na wykorzystanie moich zdjęć na Wikipedii") wskazane jest korzystanie w przesyłanych e-mailach ze standardowego oświadczenia o wyrażeniu zgody, które należy wskazać w wysyłanym e-mailu, a które może być odesłane przez autora / właściciela praw autorskich w odpowiedzi. Należy w tym celu dołączyć poniższy wzorzec, który powinien być uzupełniony niezbędnymi informacjami (np. słowa NAZWA i DATA nie powinny pojawić się w odesłanej wersji. Jeśli link do pliku nie jest dostępny online, należy zamieścić plik na COMMONS dołączając szablon {{OTRS pending}} do jego opisu i powiadomić autora, że powinien zamieścić link do niego w odsyłanej deklaracji zgody.

Należy zwrócić uwagę, że poniższy tekst trzeba zmodyfikować w kilku miejscach (gdzie tekst został napisany NA SZARYM TLE WIELKIMI LITERAMI: m. in. podając adres URL do pracy (zdjęcia/grafiki/wideo/pliku dźwiękowego), wybierając licencję oraz podając datę i nazwisko. Ponadto, korzystając z tej zgody należy w wysyłanym e-mailu podawać adres URL pod którym grafika, dla której udzielane jest pozwolenie została zamieszczona w serwisie Wikimedia Commons.

To: permissions-commons-pl@wikimedia.org


Niniejszym zaświadczam, ze jestem [PRAWNYM REPREZENTANTEM WŁAŚCICIELI / JEDYNYM WŁAŚCICIELEM / JEDYNĄ WŁAŚCICIELKĄ] wyłącznych majątkowych praw autorskich do prac zawartych w następujących plikach [TU NALEŻY PODAĆ ADRES URL DO PLIKU / PLIKÓW LUB ICH OPIS]. Pliki zamieszczono w serwisie Wikimedia Commons jako [NAZWA].

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wspomnianych utworów na zasadach licencji [CREATIVE COMMONS: UZNANIE AUTORSTWA, NA TYCH SAMYCH WARUNKACH, WERSJA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl) LUB PODAĆ INNĄ ODPOWIEDNIĄ LICENCJĘ / ODPOWIEDNIE LICENCJE]

Jestem świadomy(a), że udostępniając tę pracę na wyżej wspomnianych licencjach zgadzam się na jej komercyjne wykorzystanie i modyfikacje w zależności od potrzeb użytkowników.

Wiem, że autorzy zachowują osobiste prawa autorskie do wspomnianej pracy i że, o ile wyrażają taką wolę, ich autorstwo musi być uznane na zasadach wybranej powyżej licencji. Modyfikacje wprowadzone do pracy nie będą natomiast przypisywane tym autorom.

Jestem świadomy(a), że licencja odnosi się tylko do kwestii prawnoautorskich, zastrzegam sobie prawo do podjęcia działań w stosunku do osób wykorzystujących w/w [UTWÓR / UTWORY] w sposób sugerujący paszkwil czy zniesławienie oraz w przypadkach naruszania przez takie osoby praw osobistych, praw pokrewnych czy ograniczeń związanych ze znakami towarowymi.

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażonej niniejszym zgody nie mogę cofnąć i że pliki na wykorzystanie, których wyraziłem(am) zgodę mogą być bezterminowo przechowywane w projektach Wikimedia.

[DATA]

[IMIĘ I NAZWISKO ORAZ INNE DANE (dla ewentualnej późniejszej weryfikacji tożsamości)]

[KOGO REPREZENTUJE (jeśli jest przedstawicielem posiadającym odp. pełnomocnictwo)]

Rodzaje licencji

W powyższym przykładzie udzielana jest licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Można jednak wybrać inną licencję (lub nawet kilka alternatywnych licencji) spośród naszej listy wolnych licencji. Licencja musi być dobrze określona, np. określenia CC-BY-SA version 3.0 lub Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 PL są prawidłowe, podczas gdy licencja Creative Commons, Creative Commons Attribution-ShareAlike lub CC-BY-SA (bez podanej wersji) nie są.

UWAGA: NALEŻY PODAĆ LICENCJĘ, KTÓRA JEST AKCEPTOWANA NA COMMONS, W PRZECIWNYM RAZIE DEKLARACJA JEST NIEWAŻNA.

Adres e-mail

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres zespołu OTRS: permissions-commons-pl@wikimedia.org.

E-mail musi zostać wysłany z rozpoznawalnego adresu. Np., udzielając zgody na wykorzystanie obrazków w konkretnej strony WWW, adres nadawcy musi być skojarzony z tą stroną lub wymieniony jako adres kontaktowy dla danej strony lub całego serwisu. Przy udzielaniu zgody dla prac niedostępnych online, może być potrzebne przedstawienie dowodu tożsamości. Przy udzielaniu zgody w imieniu właściciela praw autorskich, może być niezbędne udowodnienie swojego pełnomocnictwa w kwestii udzielanej zgody.