Template:Email templates/Consent/sl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Zaradi številnih dvoumnih odgovorov na vprašanja v zvezi z dovoljenjem za ponovno uporabo slik, besedil in podobonega (kot npr. »Wikipediji dovoljujem uporabo svojih slik«) priporočamo, da v e-pismu uporabite standardno izjavo o privoljenju. Predložite jo v e-pismu, da jo lahko avtor/imetnik avtorskih pravic v svojem odgovoru vrne izpolnjeno. Kadar je treba, spodnji zgled dopolnite s potrebnimi dodatnimi podatki. Upoštevajte, da se »DELO« in »LICENCA« v odgovoru ne smeta pojaviti, saj ju morajo nadomestiti podrobnosti o sliki in licenci. Če povezava na datoteko na spletu ni na razpolago, jo lahko naložite z oznako {{OTRS pending}} in prosite avtorja, da v izjavi o privoljenju uporabi povezavo nanjo.

To besedilo morate spremeniti na treh mestih: spletni naslov (URL) vašega dela (slike/zvoka/videa), licenca ter datum in ime. Poleg tega vas prosimo, da v e-pismu uporabite spletni naslov (URL), ki ga ima slika, za katero želite dovoljenje, v Wikimedijini Zbirki.

To: permissions-sl@wikimedia.org


Na tem mestu izjavljam, da IZBERITE ENO: [sem jaz, (ime),] ALI [je (ime imetnika avtorskih pravic)] avtor in izključni imetnik avtorskih pravic na [TU DOLOČITE DELO - podrobno opišite delo, ki ga želite objaviti, pripnite delo k e-pismu ali navedite spletni naslov (URL) dela, če je dostopno v Spletu]

Strinjam se z objavo dela pod dovoljenjema STANDARDNA IZBIRA; ZA VEČ PODATKOV O VRSTI LICENCE GLEJTE SPODAJ: [objavo tega dela pod prostima licencama "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0" (unported) in GNU Free Documentation License.]

Zavedam se, da pod pogoji licence in upoštevanja vseh drugih relevantnih zakonov vsakomur dajem pravico do uporabe dela tudi v pridobitni namen in do njegovega spreminjanja v skladu s svojimi potrebami.

Zavedam se, da to privoljenje ni omejeno le na Wikipedijo ali njena sorodna spletišča, ter se lahko pod enakimi pogoji uporablja tudi zunaj Wikipedije in njenih sorodnih spletišč.

Zavedam se, da kljub temu obdržim avtorske pravice in pravico do navedbe mojega avtorstva v skladu z izbrano licenco. Spremembe, ki jih bodo na delu napravili drugi, ne bodo pripisane meni.

Zavedam se, da se prosta licenca nanaša samo na avtorske pravice in si pridržujem pravico ukrepanja proti vsakomur, ki bi to delo uporabil na žaljiv način ali bi z njegovo uporabo kršil pravice osebnosti, pravice na blagovni znamki itd.

Zavedam se, da tega privoljenja ne morem preklicati in da se delo lahko stalno hrani v katerem od projektov Wikimedije ali pa tudi izbriše iz njega.

[IME IN PODATKI O POŠILJATELJU (za zagotovitev preverljivosti istovetnosti)]
[POLOŽAJ POŠILJATELJA (Imetnik avtorskih pravic, direktor, predstavnik itd.)]
[DATUM]

Vrsta licence

V zgornjem zgledu je dana dvojna licenca: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (licenca Creative Commons Pripis Dovoljenja-Razširjanje pod enakimi pogoji 3.0) in GNU Free Documentation license (Dovoljenje GNU za rabo proste dokumentacije).

Iz našega seznama prostih licenc lahko izberete vsaj eno vrsto licence. Vse licence, ki jih uporabljamo, imajo podoben namen. Licenco morate izrecno določiti: CC-BY-SA version 3.0 ali Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 je zadosti natančno, medtem ko npr. Licenca Creative Commons, Creative Commons Attribution-ShareAlike ali CC-BY-SA (brez številke različice) ni. Pri slikah uporaba dvojnih licenc ni obvezna.

POMEMBNO: NAVESTI MORATE VRSTO LICENCE, KI JO LAHKO UPORABIMO, SICER TA IZJAVA NE BO VELJAVNA.

E-poštni naslov

E-pisma z dovoljenji pošiljajte naši ekipi za odziv na e-pošto (»OTRS«) na naslov permissions-sl@wikimedia.org.

E-pismo, ki ga boste poslali, mora izvirati iz e-poštnega naslova, ki ga lahko prepoznamo. Če gre npr. za slike z ene od spletnih strani, mora biti vaš e-poštni naslov povezan s spletno stranjo ali naveden na kontaktni strani spletišča. Če objavljate delo, ki na spletu ni dostopno, boste morda morali predložiti dokaz o svoji istovetnosti. Če objavljate delo v imenu imetnika avtorskih pravic boste morda morali predložiti dokaz o pooblastilu za delo v imenu imetnika avtorskih pravic.