Template:FoP-Canada/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
SemiPD-icon.svg

Canada

Фотографската репродукција на ова дело е опфатено во ставот 32.2(1)(b) од Заканот за авторското право на Канада, кој вели:
32.2 (1) Не постои прекршок на авторското право кога...
(b) било кое лице репродуцира во уметничка слика, цртеж, гравура, фотграфија или кинематографско дело
(i) архитектонско дело, под услов примерокот не е архитектонски цртеж или план, или
(ii) вајарско или ракотворно дело или одливок или макета на вајарско или ракотворно дело трајно поставено во јавниот простор или во некое здание
Оваа слобода не се однесува на типични дведимензионални дела како уметнички слики, ѕидни живописи, рекламни паноа, карти, плакати, знаци или други рамни уметнички дела. Повеќе ќе дознаете на COM:CRT/Canada#Freedom of panorama.

English | français | македонски | suomi | +/−