Template:FoP-Czech Republic/cs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
SemiPD-icon.svg

Czech Republic

Fotografická reprodukce zobrazeného díla spadá pod § 33 českého autorského zákona, který stanoví:
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství; do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije. Je-li to možné, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou a na rozmnožování nebo rozšiřování díla formou trojrozměrné rozmnoženiny.
Další informace najdete na stránce COM:CRT/Czech Republic#Freedom of panorama (anglicky) a cs:Svoboda panoramatu (česky).

čeština | English | +/−
POZNÁMKA: Prosíme nepoužívejte tuto šablonu přímo! Slouží pouze pro překlad. Místo ní používejte přímo {{FoP-Czech Republic}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-Czech Republic}} instead!