Template:FoP-Poland/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
SemiPD-icon.svg

Poland

Член 33, Точка 1 од Законот за авторското право на Полска од 4 јули 1994 дозволува распространување на дела кои се трајно изложени на јавно пристапни патишта, улици, плоштади и градини, под услов распространувањето да нема иста цел како самите дела. Член 34 бара да се наведе името на творецот и изворот, доколку е можно. Во истиот член се вели дека употребата не подлежи на авторски хонорари, под услов на не им наштитува на законитите интереси на творецот.

Повеќе информации на Commons:Freedom of Panorama#Poland.


English | македонски | polski | +/−

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{FoP-Poland}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-Poland}} instead!