Template:FoP-Singapore/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
SemiPD-icon.svg

Singapore

Умножувањето (репродукција) на предмети од на оваа фотографија или друг вид на податотека е дозволено согласно(одделите 63 и 64 од Законот за авторското право на Сингапур (Гл. 63, прер. изд. 2006)), каде се вели дека:
  • авторското право на скулптура или уметничка творба која е непривремено сместена во јавен простор, или во простории отворени за јавноста, не се прекршува доколку од него се прават уметнички слики, цртежи, гравури и фотографии, или доколку истото фигурира во кинематографско дело или телевизиска програма; и
  • авторското право на градба или макета на градба не се прекршува доколку од него се прават уметнички слики, цртежи, гравури и фотографии, или доколку градбата или макетата фигурира во кинематографско дело или телевизиска програма.

Според одделот 63(1) и толкувањето на уметничко дело наведено во одделот 7 од Законот, под уметничка творба не се подразбира слика, цртеж, гравура или фотографија. Затоа, слободата на панорама во Сингапур не важи за, меѓу другото, дведимензионални дела како паноа, живопис, слики во уметнички галерии и музеи, плакати и знаци. Повеќе информации на Commons:Freedom of Panorama#Singapore.


English | македонски | +/−

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{FoP-Singapore}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-Singapore}} instead!