Template:FoP-Sweden/sv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Sweden

Det är oklart om den här bilden omfattas av panoramafrihet.

Detta är en avbildning av en byggnad eller ett konstverk i Sverige. Det avbildade verket är troligtvis upphovsrättsligt skyddat. 24 § Lagen om upphovsrätt säger att "konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus. Byggnader får fritt avbildas." Det har allmänt tolkats som att spridning av avbildningar som denna är tillåten.

Den 4 april 2016 meddelade dock Högsta domstolen ett beslut att § 24 inte omfattar publicering i databaser på Internet, och den 6 juli 2017 meddelade en lägre instans att länkning till avbildningar av upphovsrättsligt skyddade konstverk som tillhandahålls av Commons utgör upphovsrättsintrång. Se Commons:Freedom of panorama#Sweden för mer information.

Hur Commons möjligheter till fortsatt spridning av denna och andra avbildningar påverkas av dessa beslut analyseras för närvarande.


Att använda eller länka till denna fil kan få juridiska följder. Du är ensamt ansvarig för att försäkra dig om att du inte gör intrång på någon annans upphovsrätt. Se vidare allmänt förbehåll.


Deutsch | English | français | македонски | svenska | +/−

OBS: Använd inte denna mall direkt! Mallen är endast en översättning. Använd istället {{FoP-Sweden}}.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-Sweden}} instead!