Template:FoP-Sweden/sv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
SemiPD-icon.svg

Sweden

Denna avbildning av en byggnad eller ett konstverk regleras av Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729, 24 §) som säger att: "Konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus. Byggnader får fritt avbildas". För mer information, se Commons:Freedom of panorama#Sweden

Deutsch | English | français | македонски | svenska | +/−

OBS: Använd inte denna mall direkt! Mallen är enbart en översättning. Använd istället {{FoP-Sweden}}.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-Sweden}} instead!