Template:Free screenshot/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Оваа екранска снимка или не содржи делови или ликовни елементи од заштитени програми, или пак авторот ја издал под слободна лиценца (што треба да се назначи под оваа известување), и како таква ги следи напатствијата за лиценцирање на екрански снимки на Ризницата. Можете да ја користите слободно во согласност со дадената лиценца. Лиценца за слободен програм: видете подолу

Напомена: доколку на екранската снимка е прикажано некое дело кое не е директен резултат од самиот програмски код, како текст или графика кои не се дел од програмот, тогаш , мора да се наведе посебна лиценца и за тоа дело.


НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{Free screenshot}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Free screenshot}} instead!