Template:Geograph/th

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Geograph depth small.png ภาพนี้เป็นภาพที่นำมาจากโครงการจีโอกราฟ สำหรับข้อมูลติดต่อของผู้ถ่ายภาพนี้ ดูที่ หน้าของภาพนี้ บนเว็บไซต์จีโอกราฟ ภาพนี้ถือลิขสิทธิ์โดย {{{2}}} และอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ รุ่นแสดงที่มาและอนุญาตแบบเดียวกัน 2.0 สำหรับการนำไปทำซ้ำ เผยแพร่และดัดแปลงแก้ไขภาพนี้

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{Geograph}} แทน!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Geograph}} instead!