Template:GrosHonterCountyJosephinischeLandesaufnahme1782-85

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Kingdom of Hungary counties(clickable map) Page 12-11: Page 12-12: Page 12-13: Page 12-14: Page 12-15: Page 12-16: Page 13-11: Page 13-12: Page 13-13: Page 13-14: Page 13-15: Page 13-16: Page 13-17: Page 13-18: Page 14-11: Page 14-12: Page 14-13: Page 14-14: Page 14-15: Page 14-16: Page 14-17: Page 15-11: Page 15-12: Page 15-13: Page 15-14: Page 15-15: RO/HU/DE/Legend Original maps of the Kingdom of Hungary
Josephinische Landesaufnahme. Senzitive map of the Gros Honter county, 1782-1785. (Click on the desired quadrant)

Localities that belonged to the Gros Honter County[edit]

Also Szemeréd, Szemeréd, Alsó-, Alsószemeréd, Hont, Dolné Semerovce, SK

Also Tóth Baka, Baka, Alsó-tót-, Alsóbaka, Hont, Dolné Devičany, SK, Tótbaka

Alsó Almas, Almás, Alsó-, Alsóalmás, Hont, Dolný Almáš, SK, Hontalmás

Alsó Badén Badiny, Alsó-, Alsóbágyon, Hont, Dolný Badín, SK

Alsó Dancsolan, Lam, Alsó-, Alsódacsólám, Hont, Dolný Dačov Lom, SK, Dacsólám

Alsó Fegyvernek, Fegyvernek, Alsó-, Alsófegyvernek, Hont, Dolný Feďvernek, SK, Kétfegyvernek

Alsó Nék, Nyék, Alsó-, Ipolynyék, Hont, Vinica, SK

Alsó Palojta, Palojta, Alsó-, Alsópalojta, Hont, Dolné Plachtince, SK

Alsó Pokoragy, Pokorágy, Alsó-, Alsópokorágy, Gömör és Kishont, Nižná Pokoradz, SK, Rimaszombat része

Alsó Pribel, Pribély, Alsó-, Alsófehérkút, Hont, Dolné Príbelce, SK

Alsó Rakoncza, Rakoncza, Alsó-, Alsórakonca, Hont, Dolné Rykynčice, SK, Rakonca

Alsó Szelén, Szelény, Alsó-, Szelény, Hont, Seľany, SK

Alsó Szud, Szúd, Alsó-, Szúd, Hont, Súdovce, SK

Alsó Sémber, Zsember, Alsó-, Alsózsember, Hont, Dolné Žemberovce, SK, Zsember

Alsó Thur, Thúr, Kis-, Alsótúr, Hont, Dolné Turovce, SK

Alsó-Skalnok, Szkálnok, Szkálnok, Alsó-, Alsószkálnok, Gömör és Kishont, Nižné Skálnik, SK

Alsók, Alsók, Alsó- és Felsõ-, Bozókalsók, Hont, Jalšovik, SK

Alsö Mladonya, Mladonya, Alsó-, Alsólegénd, Hont, Dolné Mladonice, SK

Antal, Szent-Antal, Szentantal, Hont, Antol, SK

Apath Maroth, Maróth, Apát-, Apátmarót, Hont, Hontianske Moravce, SK, Hontmarót

Apova, Apova, Apafalva, Hont, Opava, SK

Bacs Falu, Bács, Kisbácsfalu, Hont, Báčovce, SK

Bagonya, Bagonya, Hontbagonya, Hont, Bohunice, SK

Bagyan, Bagyán, Bagyan, Hont, Baďan, SK

Baita, Bajtha, Bajta, Hont, Bajtava, SK

Bakabánya, Pukantz, Hont, Pukanec, SK

Bakos Terék, Törék, Bakos-, Bakostörék, Gömör és Kishont, Veľké Teriakovce, SK

Balogh, Balog, Ipoly-, Ipolybalog, Hont, Balog nad Ipľom, SK

Barathi, Baráti, Baráti, Hont, Pest, Bernecebaráti

Bathor Falva, Bátorfalu, Bátorfalu, Hont, Bátorová, SK

Beluia, Belluja, Béld, Hont, Beluj, SK

Berencze, Bernecze, Bernece, Hont, Pest, Bernecebaráti

Berzen, Börsöny, Nagybörzsöny, Hont, Pest

Borfû, Borfõ, Kálna- és Borfõ, Tegzes-, Kálnaborfõ és Tegzesborfõ, Hont, Brhlovce, SK, Borfõ

Bozok Lehotka, Lehota, Bozok-, Bozókszabadi, Zólyom, Bzovská Lehôtka, SK

Bozok, Bozok, Bozók, Hont, Bzovík, SK

Bááth, Báth, Bát, Hont, Bátovce, SK

Bél, Bél, Ipolybél, Hont, Bielovce, SK

Bélabánya, Düllen, Hont, Banská Belá, SK

Classita, Klaszita, Kalászi, Hont, Klastava, SK, Bagyan része

Csabrad Varbok, Várbok, Csabragh-, Csábrágvarbók, Hont, Čabradský Vrbovok, SK

Csank, Csánk, Csánk, Hont, Čankov, SK

Cserencsén, Cserencsény, Cserencsény, Gömör és Kishont, Čerenčany, SK

Cseri, Cseri, Cseri, Hont, Cerovo, SK

Csál, Csall, Csall, Hont, Čelovce, SK

Csáp, Csab, Csáb, Hont, Čebovce, SK

Czekocz, Csekócz, Csákóc, Hont, Čekovce, SK

Dalmat, Dalmád, Dalmad, Hont, Domadice, SK

Damásd, Damásd, Ipoly-, Ipolydamásd, Hont, Pest

Darás, Darázsi, Darázsi, Hont, Drážovce, SK

Demiend, Deménd, Deménd, Hont, Demandice, SK

Dersenye, Dersenye, Derzsenye, Hont, Drženice, SK

Devicze, Devécse, Devicse, Hont, Devičie, SK

Dregel, Drégely, Drégelypalánk, Hont, Nógrád

Dreno, Drenó, Csábrágsomos, Hont, Drienovo, SK

Egyhazas Terién, Terény, Házas-, Alsóterény, Hont, Dolné Terany, SK

Egégh, Egeg, Egeg, Hont, Hokovce, SK

Elyes Falva, Elesfalu, Elesfalu, Hont, Jalakšova, SK, Bát része

Fazekas Zaluzany, Záluzsány, Fazekas-, Fazekaszsaluzsány, Gömör és Kishont, Hrcianske Zalužany, SK

Fedémes, Födémes, Ipolyfödémes, Hont, Ipeľské Úľany, SK

Felso Rakoncza, Rakoncza, Felsõ-, Felsõrakonca, Hont, Horné Rykynčice, SK, Rakonca

Felso Thur, Thúr, Nagy-, Felsõtúr, Hont, Horné Turovce, SK

Felsõ Almás, Almás, Felsõ-, Felsõalmás, Hont, Horný Almáš, SK, Hontalmás

Felsõ Badén, Badiny, Felsõ-, Felsõbágyon, Hont, Horný Badín, SK

Felsõ Dacsolam, Lam, Felsõ-, Felsõdacsólám, Hont, Horný Dačov Lom, SK, Dacsólám

Felsõ Fegyvernek, Fegyvernek, Felsõ-, Felsõfegyvernek, Hont, Horný Feďvernek, SK, Kétfegyvernek

Felsõ Mladonya, Mladonya, Felsõ-, Felsõlegénd, Hont, Horné Mladonice, SK

Felsõ Nék, Nyék, Felsõ-, Ipolynyék, Hont, Vinica, SK

Felsõ Paloita, Palojta, Felsõ-, Felsõpalojta, Hont, Horné Plachtince, SK

Felsõ Pribel, Pribély, Felsõ-, Felsõfehérkút, Hont, Horné Príbelce, SK

Felsõ Skanok, Szkálnok, Felsõ-, Felsõsziklás, Gömör és Kishont, Vyšný Skálnik, SK

Felsõ Szelén, Szelény, Felsõ-, Szelény, Hont, Seľany, SK

Felsõ Szemeréd, Szemeréd, Felsõ-, Felsõszemeréd, Hont, Horné Semerovce, SK

Felsõ Szud, Szúd, Felsõ-, Szúd, Hont, Súdovce, SK

Felsõ Sémber, Zsember, Felsõ-, Felsõzsember, Hont, Horné Žemberovce, SK, Zsember

Felsõ Tóth Baka, Baka, Felsõ-tót-, Felsõbaka, Hont, Horné Devičany, SK, Tótbaka

Felsõ-Szelén ?

Ferecsén, Peröcsény, Perõcsény, Hont, Pest

Felsõ Pokoragy, Pokorágy, Felsõ-, Felsõpokorágy, Gömör és Kishont, Vyšná Pokoradz, SK, Rimaszombat része

Fűrész, Fürész, Rimafűrész, Gömör és Kishont, Rimavská Píla, SK, Tiszolc része

Fûszes Gyarmat, Gyarmath, Füzes-, Hontfüzesgyarmat, Hont, Hontianska Vrbica, SK

Gyegyû, Gyügy, Gyûgy, Hont, Dudince, SK

Gyekés, Gyekés, Gyökös, Hont, Dekýš, SK

Gyerk, Gyerk, Gyerk, Hont, Hrkovce, 1979-1998 Ipolyság része, SK,

Gyerkû, Gyürki, Gyürki, Hont, Ďurkovce, SK

Hacsova, Hacsava, Hacsó, Gömör és Kishont, Hačava, SK, Nyusta része

Helemba, Hellemba, Helembas, Hont, Chľaba, SK

Hnustya, Nyustya, Nyustya, Gömör és Kishont, Hnúšťa, SK

Hont, Hont, Hont, Hont, Nógrád

Horvathi, Horváthi, Horváti, Hont, Chorvatice, SK, Kistompa része

Hrusso, Hrusó, Magasmajtény, Hont, Hrušov, SK

Házas Maroth, Maróth, Egyházas-, Egyzházmarót, Hont, Kostolné Moravce, SK, Hontmarót

Hédvég, Hídvég, Ipolyhídvég, Hont, Ipeľské Predmostie, SK

Illia, Illia, Illés, Hont, Ilija, SK

Inam, Inám, Inám, Hont, Dolinka, SK

Ipoly Keszi, Keszi, Ipoly-, Ipolykeszi, Hont, Malé Kosihy, SK

Kecske Verbok, Várbok, Kecske-, Kecskevarbók, Hont, Kozí Vrbovok, SK

Keczege, Kechege, Kecege, Gömör és Kishont, Kociha, SK

Kelenyen, Kelenye, Kelenye, Hont, Kleňany, SK

Kemencze, Kemencze, Kemence, Hont, Pest

Kesziholcz, Keszihócz, Dacsókeszi, Hont, Kosihovce, SK

Kis Eõlvéd, Ölved, Kis-, Kisölved, Hont, Malé Ludince, SK

Kis Keszû, Keszi, Kis-, Ipolykiskeszi, Hont, Malé Kosihy, SK

Kis Kér, Kér, Kis-, Hontkiskér, Hont, Malý Kiar, SK, Léva része

Kis Peszek, Peszek, Kis-, Kispeszek, Hont, Malý Pesek, SK, Nemesoroszi része

Kis Salo, Salló, Kis-, Garamsalló, Hont, Šalov, SK

Kis Terien, Terény, Kis-, Alsóterény, Hont, Dolné Terany, SK

Kis-Csalomia, Csalomia, Kis-, Kiscsalomja, Hont, Malá Čalomija, SK

Kis-Gyarmat, Gyarmath, Kis-, Kisgyarmat, Hont, Sikenička, SK

Kis-Kereskény, Kereskény, Kis-, Kiskereskény, Hont, Malé Krškany, SK, Kereskény

Klenocz, Klenócz, Klenóc, Gömör és Kishont, Klenovec, SK

Kokava, Kokova, Rimakokova, Gömör és Kishont, Kokava nad Rimavicou, SK

Kolpáh, Kolpach, Tópatak, Hont, Banský Studenec, SK

Korpas Varbok, Várbok, Korpás-, Nemesvarbók, Hont, Zemiansky Vrbovok, SK

Kovar, Kovár, Kovár, Hont, Koláre, SK

Kraszko, Kraszkó, Karaszkó, Gömör és Kishont, Kraskovo, SK

Krnisóv, Kormosó, Kormosó, Hont, Krnišov, SK

Kõvesd, Kövesd, Garamkövesd, Hont, Kamenica nad Hronom, SK

Kõzõpsû Paloita, Palojta, Közép-, Középpalojta, Hont, Stredné Plachtince, SK

Kû Keszû, Keszi, Keõ-, Kõkeszi, Hont, Kamenné Kosihy, SK

Laczko, Laczkó, Lászlód, Hont, Lackov, SK

Ledeny, Ledény, Ledény, Hont, Ladzany, SK

Lehota, Lehota, Rima-, Rimaszabadi, Gömör és Kishont, Lehota nad Rimavicou, SK

Leléd, Leled, Leléd, Hont, Leľa, SK

Lesseny, Leszenye, Leszenye, Hont, Lesenice, SK

Letkes, Letkés, Letkés, Hont, Pest

Likér, Likér, Likér, Gömör és Kishont, Likier, SK, Nyustya része

Lisso, Lissó, Lissó, Hont, Lišov, SK

Litava, Littava, Litva, Hont, Litava, SK

Lontó, Lonthó, Lontó, Hont, Lontov, SK

Magyar HegymekHegymeg, Magyar-, Magyarhegymeg, Gömör és Kishont, Dolné Zahorany, SK

Magyarat, Magyarad, Hévmagyarád, Hont, Malinovec, SK

Marus, Maros, Nagy-, Nagymaros, Hont, Pest

Mere, Mére, Mere, Hont, Merovce,Gyűgy város része, SK

Mikola, Mikola, Vámos-, Vámosmikola, Hont, Pest

Miz Nevellõ, Méznevellõ, Méznevelõ, Hont, Medovarce, SK

Mére

Nagy Csalomca, Csalomia, Nagy-, Nagycsalomja, Hont, Veľká Čalomija, SK

Nagy Falu, Nagyfalu, Ipolynagyfalu, Hont, Veľká Ves nad Ipľom, SK

Nagy Kereskény, Kereskény, Nagy-, Nagykereskény, Hont, Veľké Krškany, SK, Kereskény

Nagy Peszegh, Peszek, Nagy-, Nagypeszek, Hont, Veľký Pesek, SK, Peszektergenye

Nazdray, Nosztré, Márianosztra, Hont, Pest

Nimethi, Némethi, Hontnémeti, Hont, Hontianske Nemce, SK

Nádasd, Nádas, Hontnádas, Hont, Hontianske Trsťany, SK

Nénye, Nénye, Luka- és Házas-, Lukanénye, Hont, Nenice, SK

Orlai Terék, Törék, Orlaj-, Orlajtörék, Gömör és Kishont, Malé Teriakovce, SK

Ozgyan, Osgyán, Osgyán, Gömör és Kishont, Ožďany, SK

Õssõd, Össöd, Ösöd, Hont, Sudince, SK

Pald, Páld, Garampáld, Hont, Pavlová, SK

Palásd, Palásth, Alsó- és Felsõ-Palást, Hont, Plášťovce, SK

Pecsenyecz, Pecsenyicz, Hontbesenyõd, Hont, Pečenice, SK

Pereszlin, Pereszlény, Pereszlény, Hont, Preseľany nad Ipľom, SK, Ipolyság része

Pierk, Perg, Hegybánya, Hont, Štiavnické Bane, SK

Pocsuvalo, Pacsuvadlo, Bacsófalva, Hont, Počúvadlo, SK

Pondelok, Pongyelok, Cserepes, Gömör és Kishont, Pondelok, SK, Hrnčianska Ves

Priklek, Priklek, Bereklak, Hont, Priklek, SK, Alsófehérkút

Pásztó, Pásztó, Ipoly-, Ipolypásztó, Hont, Pastovce, SK

Raho, Rahó, Rimaráhó, Gömör és Kishont, Hrachovo, SK

Rima Banya, Rimabánya, Rimabánya, Gömör és Kishont, Rimavská Baňa, SK

Rima Brezo, Brezó, Rima-, Rimabrezó, Gömör és Kishont, Rimavská Brezovo, SK

Rima Szambat, Rima-Szombath, Rimaszombat, Gömör és Kishont, Rimavská Sobota, SK

Rima Zalozan, Pribol, Záluzsány, Rima-, Rimazsaluzsány, Gömör és Kishont, Rimavské Zalužany, SK és

Priboj, Pribó, Gömör és Kishont Príboj, SK

Rimocza, Rimócza, Rimóca, Gömör és Kishont, Rimavica, SK

Selmecbánya, Schemnicium, Schemnitz, Hont, Banská Štiavnica, SK

Sepholto, Selmecbánya része

Sibrito, Zsibritó, Zsibritó, Hont, Žibritov, SK

Sipik, Sipék, Alsó- és Felsõ-, Alsósipék és Felsõsipék, Hont, Šipice, SK, Sipék

Stepholto, Steffultó, Szitnyatõ, Hont, Sitnianska, SK

Sussany, Susány, Susány, Gömör és Kishont, Sušany, SK

Sviak, Sviak, Sirák, Sirak, Hont, Širákov, SK

Szakálos, Szakállos, Ipolyszakállos, Hont, Ipeľský Sokolec, SK

Szalatnya, Szalatnya, Szalatnya, Hont, Slatina, SK

Szalka, Szalka, Ipolyszalka, Hont, Salka, SK

Szaszd, Százd, Százd, Hont, Sazdice, SK

Szebeléb, Szebeléb, Szebelléb, Hont, Sebechleby, SK

Szecsenke, Szécsénke, Ipolyszécsénke, Hont, Sečianky, SK

Szelcz, Szelcz, Szelenc, Hont, Selce, SK

Szelcze, Szelcze, Telep, Gömör és Kishont, Selce, SK

Szeno Grad, Szenograd, Szénavár, Hont, Senohrad, SK

Szethe, Szete, Szete, Hont, Kubáòovo, SK

Szitnya Lehotka, Lehotka, Szitnya-, Szitnyaliget, Hont, Sitnianska Lehôtka, SK

Szob, Szob, Szob, Hont, Pest

Szokolya, Szokolya, Szokolya, Hont, Pest

Szuha, Szuha, Nagyszuha, Gömör és Kishont, Veľká Suchá, SK, Hrnčianska Ves

Szuhán, Szuhány, Szuhány, Hont, Sucháò, SK

Szánto, Szántó, Szántó, Hont, Santovka, SK

Sák, Ság, Ipoly-, Ipolyság, Hont, Šahy, SK

Terbegecz, Terbegécz, Terbegec, Hont, Trebušovce, SK

Tergenye, Teregenye, Tergenye, Hont, Trhyòa, SK, Peszektergenye

Terpén, Terpin, Terpény, Hont, Trpín, SK

Tesmák, Tesmág, Tesmag, Hont, Tešmák, SK

Teszér, Teszér, Teszér, Hont, Hontianske Tesáre, SK

Tiszholcz, Tiszólcz, Tiszolc, Gömör és Kishont, Tisovec, SK

Tompa, Tompa, Kistompa, Hont, Tupá, SK

Tot Hegymek, Hegymeg, Tót-, Tóthegymeg, Gömör és Kishont, Horné Zahorany, SK

Trencs Falu, Prencsfalu, Berencsfalu, Hont, Prenčov, SK

Tûlgyes, Tölgyes, Ipolytölgyes, Hont, Pest

Udvarnok, Udvarnok, Hontudvarnok, Hont, Dvorníky, SK

Uifalu, Újfalu, Apátújfalu, Hont, Opatovská Nová Ves, SK

Unyatin, Unyatin, Unyad, Hont, Uňatín, SK

Valko, Valkó, Válykó, Gömör és Kishont, Vaľkovo, SK

Varsany, Vársány, Hontvarsány, Hont, Kalinčiakovo,Léva része, SK

Vecze, Vecze, Ipolyvece, Hont, Nógrád

Verbovcz, Varbócz, Rimavarbóc, Gömör és Kishont, Vrbovce nad Rimavou, SK

Viszoka, Viszoka, Magaslak, Hont, Vysoká, SK

Wisk, Visk, Ipolyvisk, Hont, Vyškovce nad Ipľom, SK

Zahora, Zahora, Erdõszelestény, Hont, Záhorce, SK

Zalaba, Zalaba, Zalaba, Hont, Zalaba, SK

Zeheria, Zeherje, Zeherje, Gömör és Kishont, Zacharovce, SK