Template:Heavily used template/nn

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Dialog-warning-orange.svg Merk: Denne malen vert nytta på mange sider. For ikkje å leggja for mykje press på tenarane, ber me om at talet endringar vert halde så lågt som mogleg. Me set pris på at foreslåtte endringar vert diskuterte på diskusjonssida fyrst.
  • Å redigera ein mal gjer at alle dei sidene der malen vert nytta må oppdaterast. Viss malen er mykje brukt, kan dette leggja press på tenarane av di jobbkøen vert fylt opp.
  • Hugs òg at malar som ofte vert nytta, også vert viste som del av filomtalen på andre wikiar.

MERK: ikkje nytt denne malen direkte, han er berre ei omsetjing! Nytt {{Heavily used template}} i staden.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Heavily used template}} instead!