Template:IHL Symbol/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
IHL Symbol

Употребата на симболот прикажан на сликава е правно регулиран во извесни земји, особено со Хашките конвенции од 1899 и 1907, Женевските конвенции од 1949 и нивните дополнителни протоколи од 1977 и 2005, како и други правила на меѓународното хуманитарно право било во пишани договори или по долготрајни обичаи. Злоупотребата на овој симбол е забранета со овие договори, како и со државни закони во сите земји кои ги имаат ратификувано. Овие ограничувања се независни од авторскиот правен статус на прикажаното.

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{IHL Symbol}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{IHL Symbol}} instead!