Template:Idw/fa

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
یک پرونده در درخواستهای حذف فهرست شده‌است تا کاربران بتوانند راجع به حذف و یا حذف نکردن آن بحث کنند، ما ممنون می شویم اگر شما هم نظر خود را در این باره در بخش مربوطه بنویسید.

اگر شما پدیدآورنده این پرونده هستید لطفاً به یاد داشته باشید که این مسئله که آن برای حذف پیشنهاد شده است به این معنا نیست که ما زحمات شما را قدر نمی‌دانیم، بلکه بدین معناست که یک کاربر باور دارد که آن مشکلی مانند نقض حق تکثیر دارد.

در هر صورت، لطفاً هیچوقت درخواستهای حذف را شخصی فرض نکنید، با تشکر.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Idw}} instead.