Template:Idw/nn

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Ei fil har vorte føreslått sletta på Commons:Deletion requests, slik at fellesskapet kan diskutere om ein skal ta vare på henne eller ikkje. Vi vil setje pris på om du fortel meininga di om dette på oppføringa.

Dersom du har laga denne fila, merk deg at det at ho er føreslått sletta ikkje tyder at vi ikkje set pris på bidraget ditt. Det tyder berre at ein person meiner det er eit spesifikt problem med fila, som eit opphavsrettsspørsmål. Dersom eit bilete er føreslått sletta fordi det er erstatta av eit betre avleidd bilete, tenk på at sjølv om fila vert sletta vil bidraget ditt verte teke vare på gjennom den nye fila.

Uansett ber vi deg om å ikkje ta sletteforslaget personleg. Det er aldri meint slik. Takk!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Idw}} instead.