Template:K-fartyg-huvud

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Namn Signalbeteckning Ursprunglig funktion Byggår Varv Hemmahamn Dimensions Material Bild

Mallen K-fartyg-huvud visar ett tabellhuvud för mallen {{K-fartyg}} (se denna). Tabellen måste avslutas med "|}" på en egen rad.