Template:Kholasat Said AlBashar

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

العنوان : خلاصة سير سيد البشر

المؤلف : محب الدين أبي جعفر الطبري

نبذه عن الكتاب : مختصر فيه ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وميلاده ونبذ من غزواته وأحواله وحجه وعمره وأسمائه وصفاته وبعض مكارم أخلاقه ومعجزاته وذكر أزواجه وبنيه وبناته وأعمامه وعماته وذكر خدمه وخيله ونعمه وسلاحه وأثاثه وثيابه ووفاته صلى الله عليه وسلم