Template:Motd/2010-06-07 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Một bản thu "Hostias Et Preces" của Eugenio Terziani (1824-1889), được hát bởi castrato cuối cùng trong ca đoàn của Giáo hoàng, Alessandro Moreschi (1858-1922). Moreschi, là castrato được huấn luyện duy nhất được thu âm lại, cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về một truyền thống âm nhạc nay đã không còn.

This is the Vietnamese translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: