Template:Motd/2010-06-14 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
“Divertissiment - №20 Variation dansée (Pizzicati)” từ vở Sylvia (cảnh III), một vở ba lê trong hai hoặc ba cảnh, được bố trí bởi Louis Mérante với nhạc nền của Léo Delibes vào năm 1876

This is the Vietnamese translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: