Template:Motd/2012-06-11 (mk)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Колонија на растителни вошки (Schizolachnus sp.) покажува разновидно одбранбено поведение: кревање на телото, ритање со задните нозе, испуштање на течности за тревога и тн.

This is the Macedonian translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: