Template:Motd/help/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Trục trặc khi chạy tập tin?

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{Motd}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Motd}} instead!