Template:No permission since/th

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Warning sign ไฟล์นี้ขาดหลักฐานการอนุญาต ไฟล์นี้มีระบุผู้สร้างสรรค์และแหล่งที่มา แต่ไม่มีหลักฐานว่าผู้สร้างสรรค์ไฟล์ตกลงจะเผยแพร่ไฟล์นี้ภายใต้สัญญาอนุญาตที่ระบุ โปรดแสดงหลักฐานการอนุญาตโดยการเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บที่มีการอนุญาตอย่างชัดเจนซึ่งเข้ากันได้กับนโยบายสัญญาอนุญาตหรือโดยการส่งต่อการติดต่อทางอีเมลซึ่งอนุญาตให้เผยแพร่ไฟล์ไปยังpermissions-commons@wikimedia.org

ข้อความข้างต้นรวมไปถึงกรณีที่คุณเป็นผู้สร้างสรรค์ไฟล์เองด้วย

เว้นแต่ว่าจะมีการอนุญาต ไฟล์อาจถูกลบอย่างรวดเร็วภายในเจ็ดวันหลังจากมีการเพิ่มแม่แบบนี้ ({{{day}}} {{{month}}} 2018) และผู้อัปโหลดได้รับแจ้งเตือนแล้ว

สำหรับผู้ดูแลระบบ :
ดูการเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ที่คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานของแฟ้มนี้ในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ
- แก้ไขครั้งสุดท้าย โดย ThHorus (พูดคุย | contribs | lบันทึก)

เมื่อใช้แม่แบบนี้ :
ใช้ {{subst:npd}}, ในการจัดกลุ่มตามวันที่แม่แบบยังสามารถใช้

{{subst:image permission|File:No permission since/th}} ~~~~ เพื่อแจ้งให้อัปโหลด

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{No permission since}} แทน!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{No permission since}} instead!