Template:OTRS received/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
OTRS прими е-пошта во врска со оваа податотека, и пораката можат да ја прочитаат ERROR - NO TICKET ID корисниците со сметка на OTRS. Меѓутоа пораката недоволно ја потврдува дозволата за оваа податотека. Една од причините за ова може да биде тоа што не содржи јасен исказ за предавање на делото под слободна лиценца, или пак тоа што е-поштенската адреса од која е испратена дозволата не е поврзана со местото кајшто делото било првично објавено. За да го проследите пробемов, обратете се кај корисникот што го поставил овој шаблон на страницата, кај or someone else with an OTRS account, or the OTRS noticeboard.

Напомена за доброволците на OTRS: Доколку пораката примена по е-пошта достатно добро ја потврдува неоспорноста на лиценцата, заменете го овој шаблон со {{PermissionOTRS|id=XXX}}

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{OTRS received}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{OTRS received}} instead!