Template:PD-Australia/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Оваа слика е по потекло од Австралија и сега е во јавна сопственост бидејќи рокот на авторските права е истечен. Според [{{{1}}} информативната страница {{{3}}} (Времетраење на авторските права) ()] на Советот за авторски права на Австралија
Вид на материјал Истек на авторските права
 А  Фотографии и други дела објавени анонимно, под псевдоним или од непознат создавач: направени или објавени пред 1 јануари 1955 г.
 Б  Фотографии (освен А): направени пред 1 јануари 1955 г.
 В  Уметнички дела (освен А и Б): создавачот починал пред 1 јануари 1955 г.
 Г  Објавени изданија1 (освен А и Б): објавени за прв пат пред повеќе од 25 години
 Д  Во сопственост на федералната или поединечните влади2 фотографии и гравури: направени или објавени пред повеќе од 50 години и пред 1 May 1969

1 подразбира типографски состав и распоред на објавеното дело (на пр. ротохартија).
2 под „во сопственост“ се мисли кога владата е праводржец, како и кога таа би ги поседувала авторските права но склучила поинаков договор со создавачот.


При примена на предлошката наведете каде за првпат е објавена сликава и кој е нејзиниот создавач.

català  Deutsch  English  español  français  日本語  Nederlands  slovenščina  Türkçe  македонски  русский  українська  മലയാളം  中文  العربية  +/−العربيَّة | català | Deutsch | English | español | français | македонски | മലയാളം | Nederlands | русский | slovenščina | Türkçe | українська | 中文 | +/−
Australia
НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{PD-Australia}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Australia}} instead!