Template:PD-Australia/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Оваа слика е по потекло од Австралија и сега е во јавна сопственост бидејќи рокот на авторските права е истечен. Според [{{{1}}} информативната страница {{{3}}} (Времетраење на авторските права) ()] на Советот за авторски права на Австралија
Вид на материјал Истек на авторските права
 А  Фотографии и други дела објавени анонимно, под псевдоним или од непознат создавач: направени или објавени пред 1 јануари 1955 г.
 Б  Фотографии (освен А): направени пред 1 јануари 1955 г.
 В  Уметнички дела (освен А и Б): создавачот починал пред 1 јануари 1955 г.
 Г  Објавени изданија1 (освен А и Б): објавени за прв пат пред повеќе од 25 години
 Д  Во сопственост на федералната или поединечните влади2 фотографии и гравури: направени или објавени пред повеќе од 50 години и пред 1 May 1969

1 подразбира типографски состав и распоред на објавеното дело (на пр. ротохартија).
2 под „во сопственост“ се мисли кога владата е праводржец, како и кога таа би ги поседувала авторските права но склучила поинаков договор со создавачот.


При примена на предлошката наведете каде за првпат е објавена сликава и кој е нејзиниот создавач.

Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.
العربية  català  Deutsch  English  español  français  日本語  македонски  മലയാളം  Nederlands  русский  slovenščina  Tok Pisin  Türkçe  українська  中文  +/−
Australia
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Australia}} instead.