Template:PD-China/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Tác phẩm này hiện đang trong phạm vi công cộng ở Trung Quốc vì thời hạn bản quyền đã hết hạn. Theo luật bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (chỉ có thẩm quyền pháp lý ở Đại lục, không bao gồm Hồng KôngMa Cao) và Trung Hoa Dân quốc (hiện có hiệu lực ở Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ, v.v.), tất cả các bức ảnh và tác phẩm điện ảnh, và tất cả các tác phẩm có chủ bản quyền là nhân cách pháp lý được đưa vào phạm vi công cộng 50 năm sau khi chúng được xuất bản lần đầu hoặc nếu chưa được công bố 50 năm kể từ khi được tạo ra và tất cả các tác phẩm áp dụng khác vào miền công cộng 50 năm sau cái chết của người tạo.
Lưu ý quan trọng: Các tác phẩm có nguồn gốc nước ngoài (không phải Hoa Kỳ) phải không có bản quyền hoặc được cấp phép tự do ở cả nước họ và Hoa Kỳ để được chấp nhận trên Commons. Các tác phẩm có nguồn gốc Trung Quốc đã đưa vào phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ do một số trường hợp nhất định (chẳng hạn như xuất bản không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ) có thể đã được khôi phục bản quyền Hoa Kỳ theo Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) nếu tác phẩm thuộc bản quyền tại quốc gia xuất xứ vào ngày URAA có hiệu lực tại quốc gia đó. (Đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, URAA có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1996. Còn với Trung Hoa Dân quốc, URAA có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2002.[1])
Để tải lên: Vui lòng cung cấp nơi hình ảnh được xuất bản lần đầu tiên và ai đã tạo ra nó hoặc giữ bản quyền của nó.

Dialog-warning.svgYou must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that this work might not be in the public domain in countries that do not apply the rule of the shorter term and have copyright terms longer than life of the author plus 50 years. In particular, Mexico is 100 years, Jamaica is 95 years, Colombia is 80 years, Guatemala and Samoa are 75 years, Switzerland and the United States are 70 years, and Venezuela is 60 years.

čeština  Deutsch  English  português  română  Tagalog  Tiếng Việt  македонски  русский  മലയാളം  ไทย  日本語  中文(中国大陆)‎  中文(台灣)‎  中文(简体)‎  中文(繁體)‎  中文(香港)‎  +/−

Flag of the People's Republic of China.svg

Flag of the Republic of China.svg
CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{PD-China}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-China}} instead!