Template:PD-EU-no author disclosure/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Авторските права на ова дело се истечени во Европската Унија бидејќи истотое е издадено пред повеќе од 70 години и тоа без јавно познат автор (анонимно или псевдонимно), и авторот не се произнел во текот на 70-те години по објавувањето.
EU
Dialog-warning.svg
За примена на шаблонов, сликата мора да ги задоволува следниве критериуми:
  1. да е објавена пред повеќе од 70 години, и
  2. авторот останал непознат 70 години по објавувањето.

Сликите мора да ги задоволуваат двата услова.

Потребно е да се приложи разумен доказ дека името на авторот (на пр. фотографот, портретистот) не било истакнато во текот на 70-те години од нејзиното прво објавување. Делата што не прешле во јавниот домен во матичната земја во 1996 г. треба дополнително да се означат и со шаблонот {{Not-PD-US-URAA}}.

English | español | français | italiano | македонски | മലയാളം | slovenščina | +/−

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-EU-no author disclosure}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-EU-no author disclosure}} instead!