Template:PD-Israel/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Јавна сопственост Ова дело или слика е во јавна сопственост бидејќи авторските права на него се истечени во Израел. Според Законската одредба на Израел од 2007 г. (англиски превод), едно дело преоѓа во јавна сопственост на 1 јануари на 71-вата година по смртта на авторот (Став 38 од законската одредба од 2007 г.) со следниве исклучоци:
  • Фотографија направена на 24 мај 2008 или порано — тука важи старата законска одредба од Британскиот Мандат, т.е. на 1 јануари на 51-та година по создавањето на фотографијата (Став 78(i) од законската одредба од 2007 г., и Став 21 од старата законска одредба од Британскиот Мандат).
  • Ако Државата е сопственик на авторските права, а не се преземени од физичко лице, и не постои посебен договор помеѓу Државата и авторот — на 1 јануари на 51-та година по создавањето на делото (Ставовите 36 и 42 од законската одредба од 2007 г.)
Category:PD Israel & British Mandate.

العربية | Deutsch | English | עברית | հայերեն | македонски | русский | Ελληνικά | 中文 | 中文(简体)‎ | +/−

Flag of Israel.svg
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-Israel}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Israel}} instead!