Template:PD-JORF/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Public domain Овој документ е факсимил на службен текст (закон, регулатива и тн.) објавен во Службениот весник на Француската Република Journal officiel de la République Française. Како таков, документот не подлежи на авторски права, согласно Законикот за интелектуална сопственост.
Напомена: При изработка на изведени верзии на делово, и во зависност од локалните закони, треба да се внимава преработката да не се претстави на начин кој би навел на мислење дека се работи за изворни неизменети информации издадени од владата на Франција. Ова се бара од правни причини неповрзани со авторското право.

English | français | македонски | +/−

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-JORF}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-JORF}} instead!