Template:PD-KG-exempt/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Јавна сопственост Оваа слика не подлежи на авторски права согласно Законот на Киргиската Република (6 од 18 јануари 1998 г. „за авторското право и сродните права“); според тоа сликата е во јавна сопственост ширум целиот свет.

Член 6. Дела заштитени со авторски права (предмет на авторски права)

Авторски права не важат за идеи, методи, постапки, системи, средства, замисли, начела, откритија и факти.

Член 8. Делата кои се исход од ним слични активности не подлежат на авторски права

Авторски права не важат за следново:

  • Службени документи (закони, решенија, одлуки и тн.) како и нивни службени преводи;
  • Државни амблеми и службени знаци (знамиња, грбови, ордени, парични симболи и тн.);
  • Фолклорни дела;
  • Информации од дневни вести или инфорамции од тековни настани кои се од обичен новинско-информативен карактер;
  • Исход од активност со технички средства за производство од извесен вид без удел на човечка креативна активност непосредно насочена за создавање на поединечно дело.[1]

Полн текст на законот: на руски, на англиски.

Киргистан

Забелешка – Согласно меѓурепубличките и меѓународните договори Киргиската Република е правен наследник на Киргиската Советска Социјалистичка Република, и затоа оваа ознака важи и за државни симболи и службени документи на Киргиската СССР.

Предупредување – Оваа ознака не е применлива кај предложени државни симболи и нацрти на службени документи, кои можат да бидат заштитени со авторски права.


  1. Апоред амандман на Законот бр. 120 од 6 ноември 1999 г.

English | македонски | русский | +/−

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-KG-exempt}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-KG-exempt}} instead!