Template:PD-New Zealand/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
PD-icon.svg
Ова новозеландско дело е во јавна сопственост во Нов Зеланд бидејќи авторските права на него се истечени или не подлежи на истите. Според [{{{1}}} Законот за авторското право од 1994 г.] и неговото образлагање дадено од Постојаниот комитет по авторски права на Библиотекарско-информациското здружение на Нов Зеланд (LIANZA) од [{{{2}}} мај 2011 г]:
Вид материјал Правата се истечени ако ...
 А  За фотографии, раскописи, архиви, партитури, карти, уметнички слики и цртежи објавени анонимно, под псевдоним или чиј творец е непознат: фотографија направена или дело објавено пред
1 јануари 1969 г. (пред 50 години)
 Б  Сите дела на Круната од 1944 г. или порано
 В  Дела објавени1 од Круната по 1945 г. Ниедно дело1 сè до 2045 г.
 Г  За фотографии, раскописи, архиви, партитури, карти, уметнички слики и цртежи (освен А-В) Творецот починал пред 1 јануари 1969 г. (пред 50 години)
 Д  За усни историјати, музика, сметачки создадено дело и звучни снимки од зборување Објавено пред 1 јануари 1969 г. (пред 50 години)

1 Извесни изданија на државната управа не подлежат на авторски права, како да речеме закони и подзакони, уредби, пресуди, извештаи на кралската комисија, стручните комисии и тн. Целосен список ќе најдете на [{{{3}}}] или [{{{2}}}].
English | español | македонски | +/−

New Zealand