Template:PD-PRC-exempt/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Закон за авторското право на Народна Република Кина: Член 5 Овој закон не важи за:
(1) закони; регулативи; решенија, одлуки и наредби на државни органи; други документи од законодавен, административен и судски карактер; и нивните официјални преводи;
(2) вести за тековни настани; и
(3) календари, бројчени табели, обрасци за општа употреба и формули.

Ова дело спаѓа во една од горенаведените категории и е во јавна сопственост во Кина, а и во други држави. За дела со истечени авторски права, погледајте и Template:PD-China. (Член 5 од Регулативите за имплементацијата на Законот за авторското право на Народна Република Кина ги дефинира вестите за тековни настани како чисти факти или збиднувања за кои исвестуваат масовните медиуми како весниците, часописите и радио и ТВ станиците.)

Flag of Republic of China
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-PRC-exempt}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-PRC-exempt}} instead!