Template:PD-Polish/pl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Public domain To zdjęcie należy do domeny publicznej, ponieważ zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 marca 1926 r. oraz art. 2 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim fotografie polskich autorów (lub fotografie, które ukazały się po raz pierwszy w Polsce lub równocześnie w Polsce i za granicą) opublikowane bez wyraźnego zastrzeżenia praw autorskich przed uchwaleniem ustawy z dnia 23 maja 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie podlegają ochronie – należy domniemywać, że są własnością publiczną.

To zdjęcie należy do domeny publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ponieważ spełnia jednocześnie trzy warunki:

  1. zostało opublikowane po raz pierwszy poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (i nie zostało opublikowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ciągu 30 dni od daty pierwotnej publikacji);
  2. zostało po raz pierwszy opublikowane przed 1 marca 1989 roku bez zastrzeżenia praw autorskich, lub przed 1964 bez przedłużenia praw autorskich, lub przed nawiązaniem stosunków prawnych w zakresie prawa autorskiego miedzy krajem ojczystym a Stanami Zjednoczonymi,
  3. nie podlegało ochronie prawnoautorskiej w kraju ojczystym (Polska) w dniu przywrócenia praw autorskich zgodnie z ustawą URAA ().
Uwaga: w opisie grafiki należy podać źródło i datę publikacji.
Godlo PRL.svg

UWAGA: Proszę nie wykorzystywać tego tekstu jako szablonu! To tylko tłumaczenie. Użyj {{PD-Polish}}.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Polish}} instead!