Template:PD-ROC-exempt/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Законот за авторски права на Република Кина-Тајван:

Член 9

Следниве нешта не подлежат на авторски права:

  1. Уставот, законите, регулативите и службените документи.
  2. Преводи или збирки направени од централни или локални управни органи од дела споменати во претходната потточка.
  3. Гесла и општи симболи, поими, формули, бројчени графикони, обрасци, тетратки и алманаси.
  4. Усмени или пишани дела кои соопштуваат вести и се строго наменети за соопштување на факти.
  5. Прашања од контролни работи и алтернативни прашања од секаков вид на испити за кои важат закони и регулативи.

Поимот „службени документи“ во правата потточка од претходниот пасус подразбира објави, текстови на говори, новости и други документи приготвени од јавни службеници како дел од нивните службени задачи.


Ова дело е од една од горенаведените категории и затоа е во јавна сопственост во Тајван под управа на Република Кина и можеби други држави. За слики од сообраќајни знаци и сообраќајни линии, погледајте ги шаблоните Template:PD-ROC-Traffic Signs и Template:PD-ROC-Traffic Indicating Lines.

Flag of the Republic of China
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-ROC-exempt}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-ROC-exempt}} instead!