Template:PD-Russia/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Ова дело е во јавна сопственост во Русија согласно Став 1 од Член 6 на законот бр. 231-ФЗ на Руската Федерација од 18 декември 2006 г. Стапување на сила на IV дел од Граѓанскиот законик на Руската Федерација.

Обично[1] ова значи дека:

  1. Авторот на делово починал пред 1 јануари 1954 г. и не работел во текот на Големата татковинска војна или не учествувал во неа.
  2. Делово е објавено анонимно или под псевдоним пред 1 јануари 1943 г. и името на авторот не се знаело 50 години по објавувањето.
  3. Авторското право на правното лице истекло со истекот на 70 години од објавувањето на делото, а ако делото не бил објавено, - од датумот на неговото создавање. Ова важи за
    а) неаматерски кинематографски или телевизиски филм или телевизиска емисија (или нивни делови, вклучувајќи поединечни кадри), which was first shown more than 70 years ago (пред 1 јануари 1954).
    б) радиоемисии (или нивни делови), за прв пат емитувани пред повеќе од 70 години (пред 1 јануари 1954).
  4. Авторските права на ова дело се прекинати, бидејќи било дел од безнаследен имот (Чл. 1151 од Граѓанскиот законик). Делото исто така мора да биде во јавна сопственост во САД.

[1] Внимание! Ако авторот на ова дело бил подложен на репресии и посмртно рехабилитиран, тогаш заштитата на авторските права не започнала од датумот на неговата смрт, туку од датумот на рехабилитација. Ако делото за прв пат е објавено постхумно, тогаш авторските права се бројат од денот на тоа објавување, освен ако авторот подоцна бил рехабилитиран, и во тој случај правата почнале да важат од датумот на таа рехабилитација.العربية  Deutsch  English  español  suomi  français  italiano  日本語  македонски  Plattdüütsch  русский  українська  中文(简体)‎  中文(繁體)‎  +/−

Flag of Russia
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Russia}} instead.