Template:PD-SCGGov/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Оваа слика е во јавна сопственост бидејќи, според Законот за авторското право и сродните права на Србија и Црна Гора („Службен гласник на СЦГ“, бр. 61/2004), „За авторско дело не се сметаат:
  1. закони, подзаконски акти и други прописи;
  2. службени материјали на државните органи и органите кои извршуваат јавна функција;
  3. службени преводи на прописи и службени материјали на државните органи и органите кои извршуваат јавна функција;
  4. поднесоци и други акти во управна или судска постапка.“
Оттука може да се заклучи дека оваа слика се претставува јавна сопственост. Гореспоменатиот сојузен закон важи за обете Републики, Србија и Црна Гора, сè додека не усвојат соодветни сопствени закони.

English | македонски | slovenščina | српски / srpski | +/−

Coat of arms of Serbia and Montenegro.svg
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-SCGGov}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-SCGGov}} instead!