Template:PD-Serbia/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Ова дело објавено во Србија е во јавна сопственост бидејќи авторските права на него се истечени согласно југословенскиот Закон за авторското право од 1978 г. кој предвидувал дека авторските права траат додека е жив авторот и 50 години по неговата смрт, и дека авторските права на фотографски дела, дела произведени по слична постапка и дела на применетата уметност траат 25 години по објавување на делото. Ова се однесува на дела кои до 29 декември 2004 г. веќе биле или тогаш прешле во јавна сопственост, бидејќи на тој датум стапил на сила новиот закон за авторски права.

Делово исполнува еден од следниве услови:

а) дело на познат автор кој починал пред 1 јануари 1954 г.
б) дело на непознат автор објавено пред 1 јануари 1954 г.
в) фотографија или дело на применета уметност објавено пред 1 јануари 1973 г.

Задолжително наведете го изворот за да може да се провери статусот.

Имајте на ум дека други дела преоѓаат во јавна сопственост дури 70 години по смртта на авторот или ако истото е објавено анонимно, тогаш 70 години од објавувањето. Во тој случај користете {{PD-old-70}}.

English  日本語  македонски  slovenščina  српски / srpski  简体中文  繁體中文  +/−

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Serbia}} instead.