Template:PD-SlovakGov/pl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Według słowackiego prawa, ten plik znajduje się w domenie publicznej.

Stanowi o tym Ustawa z dnia 4 grudnia 2003 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z prawem autorskim (ustawa autorska) (č. 618/2003 Z. z.) (Angielskie tłumaczenie), § 7 ust. 3 lit. b), o następującej treści:

(3) Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

Wynika z niego, że ten plik znajduje się w domenie publicznej. Jednak na niektóre pliki prawo słowackie może nakładać ograniczenia.

čeština | Deutsch | English | polski | slovenčina | +/−

Coat of arms of Slovakia.svg
UWAGA: Proszę nie wykorzystywać tego szablonu w sposób bezpośredni! To jest tylko tłumaczenie. Użyj {{PD-SlovakGov}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-SlovakGov}} instead!