Template:PD-SlovakGov/sk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Public domain Podľa slovenského Autorského zákona (Zákon č. 618/2003 Zb., § 7, odstavec 3b) je toto dielo vyňaté z ochrany autorského práva:

"(3) Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol."

Z toho vyplýva, že je tento obrázok je voľné dielo.


čeština | Deutsch | English | slovenčina | polski | +/−

Coat of arms of Slovakia.svg

POZNÁMKA: Prosíme nepoužívajte túto šablónu priamo. Toto je len preklad. Použite {{PD-SlovakGov}}.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-SlovakGov}} instead!