Template:PD-Slovenia/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Ова словенечко дело е во јавна сопственост во неговата изворна земја и во САД бидејќи правата на него се истечени согласно Законот за авторското право на Југославија од 1978 г., според кој правото важи додкеа е жив авторот и 50 години потоа, или пак 25 години по објавувањето на фотографија или творба на применета уметност (подробно). Ова се однесува на дела кои веќе се наоѓале во јавна сопственост на или пред 29 април 1995 г., кога стапил на сила новиот авторскоправен закон, кој исто така е пред 1 јануари 1996 г. согласно URAA.

Делото задоволува некој од следниве услови:

а) делото е со познат автор кој починал пред 1 јануари 1945 г.
б) делото е со непознат автор, а објавено е пред 1 јануари 1945 г.
в) делото е фотографија или творба на применета уметност објавена пред 1 јануари 1970 г.

Имајте на ум дека другите дела стапуваат во јавна сопственост 70 години по смртта на авторот или 70 по неговото објавување ако авторот е непознат. Во тој случај, користете {{PD-old-70}}.

Deutsch  English  日本語  македонски  slovenščina  српски / srpski  +/−