Template:PD-SpanishGov/ca

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Public domain
Aquesta obra es troba en domini públic d'acord a l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (Llei de Propietat Intel·lectual):
No són objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i llurs corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictamens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors.

És a dir, les normes i lleis, resolucions i semblants, dels governs, parlaments i altres administracions, d'Espanya, llurs comunitats autònomes i altres dels seus ens, no estan subjectes a copyright.

Spain

català | English | español | +/−

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{PD-SpanishGov}}.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-SpanishGov}} instead!