Template:PD-UA-exempt/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Според Член 10 од Законот за авторското право и сродните права на Украина ова дело е во ' во Украина, а можеби и во други држави бидејќи задоволува еден со следниве критериуми:
  • (а) дневни вести или новости за тековни настани кои сочинуваат редовни информации од печатот;
  • (б) фолклорни дела;
  • (в) службени документи од политички, законодавен или административен карактер (закони, укази, решенија, судски одлуки, државни стандарди и тн.) издадени од државните власти во рамките на нивната надкежност, како и нивни службени преводи;
  • (г) Државни симболи на Украина, владини одликувања; симболи и знаци на владини органи, Армијата на Украина и други воени организации; симболи на територијалните заедници; симболи и знаци на претпријатија, установи и организации;
  • (д) банкноти;
  • (ѓ) возни редови, ТВ и радио програми, телефонски именици и слични бази на податоци кои не го задоволуваат критериумот за оригиналност и за кои важи правото „суи генерис“ (особено или посебно право).
Имајте предвид дека сите нацрти на нешта во ставките (г) и (д) се заштитени со авторски права, и за нивна употреба е потребна службена дозвола.

беларуская | беларуская (тарашкевіца)‎ | Deutsch | English | Français | македонски | polski | русский | українська | +/−
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-UA-exempt}} instead.