Template:PD-US-no notice-UN/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Phạm vi công cộng
Tác phẩm này được trích từ một tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc. Trước ngày 17 tháng 9 năm 1987 Liên Hiệp Quốc có quy định không đòi hỏi bản quyền và muốn phần lớn các tài liệu của tổ chức đều thuộc phạm vi công cộng, để có thể truyền bá "những ý tưởng (trong) các Ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc càng sâu rộng càng tốt" (chi tiết).

Các ấn phẩm của LHQ không nằm trong phần Phụ lục của Hướng dẫn Quản trị ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (tiếng Anh) xuất bản tại Hoa Kỳ trước năm 1978 đều thuộc phạm vi công cộng vì chúng được xuất bản mà không có lời thông báo bản quyền. Các ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc nằm trong phần Phụ lục của ST/AI/189/Add.9/Rev.1 nếu được xuất bản tại Hoa Kỳ từ năm 1978 đến ngày 17 tháng 9 năm 1987 đều thuộc phạm vi công cộng vì chúng được xuất bản mà không ghi thông báo bản quyền, đồng thời, bản quyền của chúng cũng không được đăng ký với Phòng Bản quyền Hoa Kỳ trong vòng 5 năm sau đó (từ 1978 đến 1993 LHQ không đăng ký bất kỳ văn bản nào xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 17 tháng 9 năm 1987).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ vì nó thỏa mãn hai điều sau:

  1. nó được Liên Hiệp Quốc xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 17 tháng 9 năm 1987, và
  2. nó không xuất phát từ văn bản nằm trong phần Phụ lục của ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (các văn bản này được giữ bản quyền theo một ngoại lệ so với quy định chung).
Tác phẩm này có bản quyền tại những khu vực tài phán không áp dụng quy tắc thời hạn ngắn hơn đối với tác phẩm của Hoa Kỳ hoặc đã mở rộng sự bảo vệ bản quyền tại nước đó đối với các tác phẩm của LHQ.

Ghi chú: bạn phải đưa ra bằng chứng là tác phẩm này xuất hiện trong một văn bản chính thức của Liên Hiệp Quốc xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 17 tháng 9 năm 1987.

العربية  English  español  français  magyar  italiano  日本語  русский  slovenščina  Tiếng Việt  粵語  简体中文  繁體中文  +/−

United Nations
United Nations