Template:PD-USGov-USAID/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Hình này là tác phẩm của nhân viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, được tạo ra trong quá trình công tác chính thức của nhân viên. Vì là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ nên hình ảnh này thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ.
Xem chính sách về quyền riêng tư của USAID cũng như trang Tuyên bố từ chối trách nhiệm & Thông báo của Văn phòng Tổng Thanh tra USAID

English  español  Tiếng Việt  македонски  русский  українська  日本語  العربية  +/−