Template:PD-Ukraine/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Оваа податотека е дело од Украина или Украинската ССР и денес е во јавна сопственост во Украина, бидејќи е објавено пред 1 јануари 1953 г. и неговиот творец (ако е познат) починал пред тој датум (подробно).
Едно дело од Украина или Украинската СССР кое е во јавна сопственост во Украина согласно ова правило е во јавна сопственост само во САД ако било во јавна сопственост во украина пред 1 јануари 1996 г., на пр. било објавено пред 1 јануари 1946 г. и творецот починал пред тој датум и нема заведено авторско право во САД. (Ова е здружена последица на наназад важечкиот закон, приклучувањето на Украина кон Бернската конвенција во 1996 г. и 17 USC 104A со неговиот критичен датум на 1 јануари 1996 г.)

Deutsch | English | français | italiano | македонски | русский | sicilianu | suomi | українська | 简体中文 | 繁體中文 | +/−