Template:PD-anon-auto-1996/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain

Tập tin cũng thuộc phạm vi công cộng ở các nước và khu vực có thời hạn bảo hộ bản quyền cho các tác phẩm khuyết danh hoặc bí danhNo year! năm hoặc ít hơn kể từ khi phát hành.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài Non-U.S. copyrights (tiếng Anh).
Lưu ý: Bạn phải giải trình tại sao tác phẩm này đã thuộc phạm vi công cộng tại quốc gia xuất xứ vào ngày URAA (trường hợp thứ hai). Ngoài ra, cũng cần cung cấp thông tin kiểm chứng được về những lần phát hành của tác phẩm.

বাংলা  Deutsch  English  日本語  македонски  polski  Tiếng Việt  中文(简体)  中文(繁體)  中文(臺灣)  +/−

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-anon-auto-1996}} instead.