Template:PD-old/th

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
ภาพและสื่อนี้ถือเป็นสาธารณสมบัติ เนื่องจากภาพและสื่อนี้ หมดอายุ การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์แล้ว

ข้อความนี้ใช้บังคับแก่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป และประเทศที่มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์งาน และภายใน 70 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์งานเสียชีวิต


Nuvola apps important.svg หมายเหตุ ในบางประเทศมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่นานกว่า 70 ปี และไม่บังคับใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า เช่น เม็กซิโก (100 ปี) โคลอมเบีย (80 ปี) กัวเตมาลา (75 ปี) และซามัว (75 ปี) ดังนั้นภาพและสื่อนี้ อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติ ในประเทศเหล่านี้ อย่างไรแม้ว่าจะมีบางประเทศที่มีระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ยาวกว่า 70 ปี แต่กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า มีผล กับประเทศเหล่านั้น เช่น โกตดิวัวร์ (99 ปีโดยทั่วไป) และฮอนดูรัส (75 ปี)


หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{PD-old}} แทน!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-old}} instead!